Trumresa den 5 mars 2022

Denna eftermiddag gör vi en egen inre resa till ljudet av suggererande trummor där vi får möta oss själva och kanske vårt kraftdjur eller andra andliga väsen. Efteråt målar vi våra upplevelser. Tillsammans med en kopp kaffe/te och kaka delar vi våra upplevelser, diskuterar och får hjälp med tolkningen av Francois. Läs mer här.