Online MEDITATIONSKURS

Välkommen till vår meditationskurs online. Nu erbjuder vi extrapris i Coronatider.

Här kan du anmäla dig till kursen "Meditera mera" En enkel introduktion till meditation och flera vägledda meditationer att ladda ner.

Forskning visar också att meditation reducerar stress, sänker blodtrycket, ökar den mentala balansen och kan förebygga psykisk sjukdom och ohälsa genom effekt på vit- och grå hjärnsubstans, hippocampex och centrala cortex i hjärnan

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig.