top of page

Handledning

Handledning hos Akademin

Akademin erbjuder handledning till dig som är verksam i medialt arbete.

Det samhälle som vi lever i idag ställer allt högre krav på oss som arbetar som medier. Det ställs krav på vår kunskap, sociala och andliga kompetens samt mediala och personliga mognad.

Du kan arbeta med olika former av mediumskap, som t.ex privata sessioner i form av seanser, medial rådgivning eller vägledning, grupp- eller storseanser, mediala demonstrationer, healing, tarot-läggning, psykometri etc.

Varför handledning?

De flesta yrkesgrupper som arbetar med människor i känsliga samtal etc erbjuds handledning i sitt yrke. Det kan exempelvis vara psykologer, psykoterapeuter, kuratorer, socialarbetare, samtalsterapeuter eller präster. Handledaren är någon som är kunnig inom och har stor erfarenhet av yrkesfältet och som utifrån det ger råd och stöd i arbetet.

Som medium möter man många olika slags människor som befinner sig i olika typer av situationer. Människor söker oss i allmänhet när de behöver råd, stöd, uppmuntran, tröst, vägledning o.s.v. Det är inte alltid lätt att härbärgera alla de förtroenden som vi får, all den information som ges oss (i olika former), människor som kanske är förtvivlade, upprörda, arga, ledsna, rädda eller ångestladdade. Vissa personer projicerar också sin rädsla, vrede, sorg eller andra känslor på oss.

Även om vi som medier förmedlar information, kärlek, tröst, vägledning o.s.v. från en andlig dimension har vi alltid ett eget ansvar för vad vi säger, hur vi säger det samt hur vi agerar och bemöter de som kommer till oss. Somliga situationer kan vara svåra att hantera och vi känner oss ibland osäkra och otillräckliga. Det händer att vi blir berörda av situationer och människor på olika sätt och inte vet hur vi ska härbärgera eller ta hand om de känslorna.

Handledning är inte terapi utan en chans att få dryfta ditt mediumskap, mediala tekniker och det du möter i ditt mediala arbete med en erfaren person. Du får ventilera olika frågeställningar samt får speglingar, råd och stöd och kan därmed få hjälp på vägen till att bli ännu bättre i ditt mediumskap.

Handledning kan ges vid enstaka tillfällen eller med viss regelbundenhet. Vi har givetvis tystnadsplikt.

Handledare vid Akademin är: Vendela Cederholm och Lottie Wahlin

bottom of page